مجموعه مقالات اولین کنفرانس بازشناسی الگو و پردازش تصویر ایران

اطلاعات بیشتر

محل برگزاری: بیرجند - دانشگاه بیرجند, دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
سال برگزاری: ۱۳۹۱    تعداد صفحات: ۸۸۲
تعداد مقالات کنفرانس:۱۶۱  تعداد مشاهده چکیده: ۱۱۱۳۹۶
کد COI این کنفرانس: IPRIA01
تعداد نویسندگان مشارکت کننده در این کنفرانس: ۳۰۶ پژوهشگر

جستجوی پیشرفته در مقالات این کنفرانس


در صورت جستجو بر اساس نام نویسنده، درج نام خانوادگی الزامی است.

تعداد ارجاع به مقالات این کنفرانس: ۵

مجموعه مقالات سایر دوره های اولین کنفرانس بازشناسی الگو و پردازش تصویر ایران

نتایج ۱ تا ۱۰۰ از مجموع ۱۶۱

نمایش و دانلود مقالات PDF اولین کنفرانس بازشناسی الگو و پردازش تصویر ایران

صفحه از ۲

۱. آشکارسازی درخت عروق خونی شبکیه چشم با استفاده ازروش قطعه بندی تصویربرمبنای مدل اتوماتای سلولی

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدحجت سبزپوشان - عاطفه سجادی
تعداد صفحات مقاله: ۶

۲. احراز هویت با استفاده روش های بیومتریک دربانکداری اینترنتی


دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محسن عبادی جوکندان - اسدالله شاه بهرامی - رضا حسن زاده پاک رضایی
تعداد صفحات مقاله: ۴

۳. ادغام تصاویرپزشکی MRI,PET بااستفادها زترکیب مدلهای YCBCR وموجک

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: بهزاد کلفجه نوبریان - سبلان دانشور - عطااله عباسی
تعداد صفحات مقاله: ۶

۴. ارائه الگوریتمی بهینه جهت تعیین نواحی کدکننده پروتئین در توالی DNA

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حمیدرضا صابرکاری - موسی شمسی - محمدحسین صداقی
تعداد صفحات مقاله: ۶

۵. ارائه روش جدیدی برای بخشبندی بافت درتصاویرکشاورزی


دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیما جعفری - مینو حمیصی
تعداد صفحات مقاله: ۴

۶. ارائه روش نوینی جهت بخشبندی گلبو لهای قرمز و سفید خون بااستفاده ازشبکه عصبی PNN و تبدیل فاصله

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مسعود وجدان نیک - علیرضا فلاحی
تعداد صفحات مقاله: ۵

۷. ارائه یک الگوریتم ترکیبی ردیابی چندهدفه مبتنی برهیستوگرام گرادیان جهت داروآنتروپی

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: امیر بهمنی جلالی - مهرگان مهدوی - رضا ابراهیمی آتانی
تعداد صفحات مقاله: ۵

۸. ارائه یک روش ترکیبی برای طبقه بندی تصاویرفراطیفی براساس تحلیل مولفه های مستقل مقیدوماشین های بردارپشتیبان

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: میاده کوتی - کریم انصاری اصل - سعید همایونی - فریبا افتخار
تعداد صفحات مقاله: ۶

۹. ارائه یک روش جدید کاهش نویز در تصاویر با استفاده از منطق فازی

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علیرضا نقش - سیدامین اتابک
تعداد صفحات مقاله: ۶

۱۰. ارزش گذاری فاصله ها در گراف EBGM جهت استفاده در سیستم بازشناسی چهره


دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد هاشمی نژاد - ناصر مهرشاد - حسن فرسی
تعداد صفحات مقاله: ۴

۱۱. ارزیابی خسارات ناشی از آتش سوزی در جنگل ها و مراتع با استفاده از تکنیک های پردازش تصوی

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حمیدرضا گرگانی فیروزجائی - اسدالله شاه بهرامی - حمید حسن پور
تعداد صفحات مقاله: ۵

۱۲. استخراج قواعدموثروانتخاب ویژگی درطبقه بندی کننده های فازی بااستفاده ازروش بهینه سازی نیروی مرکزی

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سعیده شیخ پور - سیدحمید ظهیری
تعداد صفحات مقاله: ۵

۱۳. استخراج نقاط آغازین مناسب جهت تخمین اولیه منحنیهای رشدیابندهبا کمک میدان بردار گرادیان

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسنده مقاله: محمدحسین خسروی
تعداد صفحات مقاله: ۵

۱۴. استفاده از الگوریتم photometric stereo در فشرده سازی عمق تصویر ویدئوهای چند بعدی

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدمرتضی آیت اللهی - امیرمسعود افتخاری مقدم
تعداد صفحات مقاله: ۶

۱۵. استفاده از روش خوشه بندی K-means در استخراج و طبقه بندی طرح سنگشور پوشاک جین


دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: زینب مزدک - پدرام پیوندی - علی اصغر علمداریزدی
تعداد صفحات مقاله: ۴

۱۶. استفاده از ویژگیهای رنگی در بهبود ردیابی تصویری به کمک فیلتر ذرهای هندسی و تبدیل افاین

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: نگین قاسمی - پیمان معلم - محمدفرزان صباحی
تعداد صفحات مقاله: ۶

۱۷. افزایش کارایی سامانه آشکارسازهرزنامه های الکترونیکی بااستفاده ازترکیب طبقه بندها

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: اکرم انجم شعاع - حسین نظام آبادی پور - حمید صنعت نما
تعداد صفحات مقاله: ۵

۱۸. الگوریتم ادغام منقبض شونده پاسخ های گرادیان برای آشکارسازی چندمقیاسی لبه

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رضا رمضان زاده - ناصر مهرشاد - مهدیه صبوری
تعداد صفحات مقاله: ۶

۱۹. الگوریتم رقابت استعماری فازی :FICA

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سعید آریش - علی امیری
تعداد صفحات مقاله: ۷

۲۰. انجام آنالیزداونزبرروی تصاویرسفالوگرام بااستفاده ازروش AAM

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حسن تقی زاده - سیامک حقی پور - مژگان کچویی
تعداد صفحات مقاله: ۶

۲۱. CAPTCHA , شناخت وچگونگی شکست آن

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسنده مقاله: محبوبه صبوری
تعداد صفحات مقاله: ۶

۲۲. بازشناسی کلمات دست نویس فارسی بااستفاده ازمدل مخفی مارکوف گسسته

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: الهام شهریارپور - جواد صدری - سیدمحمد رضوی
تعداد صفحات مقاله: ۵

۲۳. بازشناسی کلمات دستنویس فارسی به کمک تبدیل قطبی - لگاریتمی ومدل مخفی مارکوف

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: غلامرضا نادعلی نیاچاری - حامد فضل اللهی آقاملک - خشایار یغمایی - سیدمحمد رضوی
تعداد صفحات مقاله: ۶

۲۴. بازیابی تصویر براساس محتوا به کمک درخت چهارتایی رنگی

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ریحانه معارف دوست - مرتضی علوی - اکرم صلاحی - مریم حبیبی پور
تعداد صفحات مقاله: ۵

۲۵. بخش بندی تصاویر ابرطیفی با استفاده از الگوریتم محدود کردن نواحی همگن و کوتاهترین مسیر

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فاطمه حاجیانی - احمد کشاورز - محسن حامد
تعداد صفحات مقاله: ۶

۲۶. بخش بندی کشتی درتصاویرآسمان - دریای واقعی

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهدی راهی - محمود سعادت
تعداد صفحات مقاله: ۶

۲۷. بررسی الگوریتم های مطرح در طبقه بندی داده های چند طیفی وراهکارهای بهینه سازی آنها

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علیرضا شمشیری - احمد کشاورز
تعداد صفحات مقاله: ۶

۲۸. بررسی تاثیرپارامترهای شاخص VIF,SSIM درکیفیت سنجی تصاویربعدازکاهش نویزگوسی

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مرضیه باقری - پیمان معلم
تعداد صفحات مقاله: ۶

۲۹. بررسی خطای ناشی از وضعیت نسبی دوربین و شی در سیستم های اندازه گیری مبتنی بر ماشین بینایی

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: خلیل خلیلی - احسان کریمی
تعداد صفحات مقاله: ۶

۳۰. بررسی و مقایسه عملکرد روشهای موجود بزرگنمایی تصاویر دیجیتال

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: نیوشا نوروزیان - حمید حسن پور
تعداد صفحات مقاله: ۶

۳۱. بکارگیری روش بهینه سازی نیروی مرکزی دراستخراج قواعدموثروانتخاب تعدادقواعدبهینه درطبقه بندی کننده های فازی

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سعیده شیخ پور - سیدحمید ظهیری
تعداد صفحات مقاله: ۵

۳۲. بهبود بازشناسی اشیای همپوشانی شده درتصاویر دوبعدی با کمک زاویهی متلاقی

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهدی کریمی - مریم حیدری
تعداد صفحات مقاله: ۶

۳۳. بهبود تطبیقهای تصاویر دوبعدی با استفاده از اطلاعات سهبعدی

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: الهه ناصری - فردین اخلاقیان طالب - روح اله رحمانیان
تعداد صفحات مقاله: ۶

۳۴. بهبودخوشه بندی داده ها در K-meansبااستفاده ازآتوماتای سلولی والگوریتم بهینه یابی جفت گیری زنبورهای عسل HBMO

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حامد صباغ گل - خدیجه قاسمی
تعداد صفحات مقاله: ۶

۳۵. بهبودرزولوشن دنباله تصاویرباکمک گشتاورهای شبه زرنیک

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سارا سالخورده - حمیدرضا رشیدی کنعان
تعداد صفحات مقاله: ۶

۳۶. بهبودنرخ بازشناسی بافت تصویربااستفاده ازفیلتربانک گابور وروشهای ادغام ویژگی

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: داود پناهنده - سیدمحمد رضوی - ناصر مهرشاد
تعداد صفحات مقاله: ۶

۳۷. پردازش گفتار برای بازشناسایی چهار جهت فارسی بالا،پایین،چپ،راست با استفاده از روش ضرایب کپسترال درمقیاس مل MFCC و شبکه عصبی مصنوعی


دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حسن فرسی - پوریا اعتضادی فر
تعداد صفحات مقاله: ۴

۳۸. پنهان شکنی کورتصاویرJpeg خاکستری برپایه ی محتوای تصاویربه کمک ترکیب سلسله مراتبی خبرگان

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد جعفرزادگان - عبدالرضا میرزایی
تعداد صفحات مقاله: ۶

۳۹. پیش بینی ساختار پروتئین با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهدی شاهدی - مجید ناصح - امید نادری - سیدمهدی رضوی
تعداد صفحات مقاله: ۹

۴۰. تاثیر بعد فرکتالی بر روی تشخیص امضای فارسی آفلاین با استفاده ازMLP

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهدی برات زاده جوینی - اعظم عاشورنیا - جواد صدری - مجیدرضا ناصح
تعداد صفحات مقاله: ۶

۴۱. تاثیرخوشه بندی بربهبود بازشناسی ارقام دستنویس فارسی با طبقه بندی کننده فازی

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: اسماعیل میری - سیدمحمد رضوی - جواد صدری
تعداد صفحات مقاله: ۶

۴۲. تاثیرمتریک های طراحی نسبت به متریک های کددربهبود کارایی سامانه های تست اتوماتیک

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: زهرا اسلامی مشکنانی - اشکان سامی - احمد فراهی
تعداد صفحات مقاله: ۶

۴۳. تبدیل گشتاور گرجی برای تشخیص هویت از تصاویر گوش

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حامد گرجی زاده - علیرضا دادگر
تعداد صفحات مقاله: ۶

۴۴. تشخیص ارقام دست نویس لاتین با استفاده ازتحلیل مولفه های اصلی وسیستم چندکلاسه بندبارویکردجدید ترکیب نتایج

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: وحید آسعیدی - پیمان حسین زاده
تعداد صفحات مقاله: ۵

۴۵. تشخیص امضاهای آنلاین فارسی بااستفاده ازشبکه عصبی پرسپترون چندلایه ای

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محسن فتحیان - فردین اخلاقیان طاب - کریم مرادی
تعداد صفحات مقاله: ۵

۴۶. تشخیص جنسیت مبتنی بر ویژگی های چهره با استفاده ازالگوریتم الگوریتمBCO بر پایه آنتروپی فازی

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مرضیه یوسف زاده - معصومه رحمانی
تعداد صفحات مقاله: ۶

۴۷. تشخیص عیوب کاشی با استفاده از موجک دوبعدی و شبکه عصبیMLP

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: جواد صدری - مجید ناصح - صنم طلوع جوفروش طوسی - بی بی مرضیه مسعودی
تعداد صفحات مقاله: ۶

۴۸. تشخیص محل پلاک خودروباموزاییک بندی درفضای رنگی HSV


دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمودرضا احمدی - جواد صدری
تعداد صفحات مقاله: ۴

۴۹. تعیین حدآستانه بهینه مبتنی برپیش دانسته های تصویری

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: خلیل خلیلی - احسان کریمی - مجتبی قهرمانی - محمدعلی مرادپور
تعداد صفحات مقاله: ۶

۵۰. تعیین خودکار نوع اسکناس برمبنای الگوریتم های پردازش تصویر


دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: اعظم روستایی - کامران کاظمی - محسن ایمانیه
تعداد صفحات مقاله: ۴

۵۱. تعیین میدان حل برای محاسبه کرنش درمجاورت نوک ترک به کمک الگوریتم های پردازش تصویر

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: هادی داستانی - جواد صدری - سیدحجت هاشمی
تعداد صفحات مقاله: ۵

۵۲. تعیین ویژگی های موثردربازشناسی برون خطی کلمات دستنویس فارسی برمبنای تشکیل بانک موجک پایه والگوریتم تجزیه تحلیل تطابقی

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: زهرا مددی - فرداد فرخی - کاوه کنگرلو
تعداد صفحات مقاله: ۵

۵۳. تفکیک خطوط مت ن برخوردی در تصاویردستنوشته فار سی با ویژگیهای ا ستخراج شده ازپس زمینه وبه کمک الگویتم های ژنتیک

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهسا نوحی - سعید مظفری
تعداد صفحات مقاله: ۶

۵۴. تولید خودکار داده تست نرمافزار با استفاده از مدل تکاملی یادگیر

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فائقه جوادی - عبدالرضا میرزایی
تعداد صفحات مقاله: ۶

۵۵. جداسازی حروف دستنویس درمتون آزادفارسی

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رشید باقری - محمدرضا مشعل - جواد صدری
تعداد صفحات مقاله: ۶

۵۶. جداسازی و شمارش سلول های سالم و بیمار در نمونه های خونی با کمک تکنیک های پردازش تصویر و منطق فازی

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فاطمه گلی - زهره زمانی - مرضیه حیدری - جواد صدری
تعداد صفحات مقاله: ۶

۵۷. جستجو و شناسایی اهداف در تصاویر مادون قرمز بر اساس روشهای مبتنی بر ویژگیهای ساختاری

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهدی صالح پور - علیرضا بهراد - مهدی مرادی
تعداد صفحات مقاله: ۵

۵۸. خوشه یابی خودکار تصویر بر مبنای الگوریتم بهینهسازی نیروی مرکزی

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدحامد مظفری - سیدحمید ظهیری
تعداد صفحات مقاله: ۶

۵۹. درجه بندی سلامت نقشه های دستی فرش

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مریم متولی زاده - کریم فائز
تعداد صفحات مقاله: ۵

۶۰. روش تجزیه نامنفی ماتریسی در شناسایی تصویر چهره

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهسا یوسفی - منصور رزقی
تعداد صفحات مقاله: ۶

۶۱. روش جدیددرحل مسائل بهینه سازی چندهدفه براساس جستجوی هارمونی

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: هامون نیکو - جواد صدری - سیدمحمد رضوی
تعداد صفحات مقاله: ۶

۶۲. روش های بازشناسی برخط حروف فارسی

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدعلی رضوی ابراهیمی - سمانه موحدفر
تعداد صفحات مقاله: ۵

۶۳. روشی جدید برای انتخاب ویژگی با استفاده ازالگوریتم یادگیری Q

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: معصومه سبک دست - مهسا افشاری زاده
تعداد صفحات مقاله: ۵

۶۴. روشی جدیددربازشناسی زبان فارسی بااستفاده ازپالایش گرامری

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: پریسا شیروانی - مهرداد وطن خواه خوزانی - سیدمرتضی نوریان نجف آبادی
تعداد صفحات مقاله: ۶

۶۵. روشی ساده برای بازشناسی حروف مجزای تایپی فارسی

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد علی بیگی - سیدمحمد رضوی - جواد صدری
تعداد صفحات مقاله: ۵

۶۶. روشی کارابرای فشرده سازی تصاویرچهره پرسنلی درنرخ بیت های پایین به منظور استفاده درتشخیص هویت بلادرنگ

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محسن اکرمی - هادی گرایلو - امیدرضا معروضی - رویا سلطانی
تعداد صفحات مقاله: ۵

۶۷. سیستم ترکیبی Fuzzy HMM برای تشخیص کمی بیماری وسواس اجباری

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فهیمه اسدی دزکی - رضا بوستانی - شهلا آکوچکیان
تعداد صفحات مقاله: ۶

۶۸. سیستم شناسایی خودکار پلاک خودرو مبتنی بر تلفیق روشهای فازی وبافتشناسی

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهدی صالح پور - محسن حافظی - علیرضا بهراد
تعداد صفحات مقاله: ۶

۶۹. سیستم مشاوریارهوشمند بر اساس شبکه های عصبی مصنوعی

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: معین اوحدی کارشک - جواد صدری
تعداد صفحات مقاله: ۷

۷۰. سیستم های تحلیل معنایی ویدیو ازدیدگاه کاربردی

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدحسین سیگاری - حمید سلطانیان زاده - حمیدرضا پوررضا
تعداد صفحات مقاله: ۷

۷۱. سیستمی جدیدبرای تشخیص چهره سریع ودقیق با استفاده ازویژگیهای تکمیلی مستطیلی

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محسن بیگلری - فائزه میرزائی - حسین ابراهیم پورکومله
تعداد صفحات مقاله: ۶

۷۲. شناسایی انواع شکل براده استاندارد بااستفاده از ماشین بینایی


دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: خلیل خلیلی - میثم فروهر
تعداد صفحات مقاله: ۴

۷۳. شناسایی تودهای ارقام برنج با استفاده از ویژگیهای بافت انتخابشده براساس الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی احتمالی

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدجلال الدین موسوی راد - فردین اخلاقیان طاب
تعداد صفحات مقاله: ۶

۷۴. شناسایی چهره با استفاده از ترکیب طبقه بندهای نمایش تنک و نزدیک ترین زیرفضا

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ابوذر غفاری - ایمان اسمعیلی پایین افراکتی - عمادالدین فاطمی زاده
تعداد صفحات مقاله: ۶

۷۵. شناسایی چهره مستقل ازسن مبتنی براستخراج ویژگیهای محلی و فیلترگابور

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: هدی معروف - کریم فائز - نعیمه معروف
تعداد صفحات مقاله: ۶

۷۶. شناسایی و اطفاء حریق با استفاده از پردازش الگوی تصویردر یک ربات آتشنشان

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: آرمان مردانی - سعید ابراهیمی
تعداد صفحات مقاله: ۵

۷۷. طبقه بندی کیفی سیب براساس ویژگیهای سطحی

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علیرضا سراج الدین - پیمان معلم - حسین پورقاسم
تعداد صفحات مقاله: ۵

۷۸. طراحی ساختاربهینه برای طبقه بندی کننده فازی بااستفاده ازالگوریتم بهینه سازی نیروی مرکزی

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سعیده شیخ پور - سیدحمید ظهیری
تعداد صفحات مقاله: ۶

۷۹. طراحی نرم افزارتشخیص خودکاراسکناس های ایرانی برمبنای الگوریتم های پردازش تصویر

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: اعظم روستایی - کامران کاظمی - محسن ایمانیه
تعداد صفحات مقاله: ۶

۸۰. طراحی و پیاده سازی یک سیستم خبره برای تشخیص دانهای ارقام برنج با استفاده از ویژگی های رنگی

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدجلال الدین موسوی راد - فردین اخلاقیان طاب
تعداد صفحات مقاله: ۶

۸۱. فیلترکردن هرزنامه های الکترونیکی ازنامه های معتبربااستفاده ازدوروش انتخاب ویژگی


دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: اکرم انجم شعاع - حسین نظام آبادی پور - حمید صنعت نما
تعداد صفحات مقاله: ۴

۸۲. قطعه بندی دانه های مماس بااستفاده ازتکنیک پردازش تصویر

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: خلیل خلیلی - جواد صدری - سلیمان منادی زاده
تعداد صفحات مقاله: ۶

۸۳. قطعهبندی تصویر با استفاده از ماتریس هم اتفاقی

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: طیبه طاهری - شیرین خضری
تعداد صفحات مقاله: ۵

۸۴. کاربرد الگوریتم بهینهسازی نیروی مرکزی در خوشه یابی داده

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدحامد مظفری - حامد عبدی - حمید ظهیری
تعداد صفحات مقاله: ۵

۸۵. کاربرد پردازش الگوی تصویر در فرمانپذیری بهینه یک ربات آتشنشان

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سعید ابراهیمی - آرمان مردانی
تعداد صفحات مقاله: ۶

۸۶. کاربرد حافظه استلزامی فازی درذخیره وبازیابی تصاویر

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: طاهره بیگم میرحسینی - اقبال منصوری
تعداد صفحات مقاله: ۶

۸۷. کاربرد روش T- اسپلاین در تقریب سطوح دو بعدی

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی ذاکری - هدا رادبان طهرانی
تعداد صفحات مقاله: ۵

۸۸. کاربرد روشهای طبقه بندی بدون سرپرستی در تحلیل داده های لرزه ای بازتابی برای ردیابی مخازن هیدروکربوری

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسنده مقاله: حمید ثابتی
تعداد صفحات مقاله: ۶

۸۹. کاهش نویز تناوبی از تصاویر دیجیتال به کمک فیلتر برشی گوسی تطبیقی

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: منیره معصوم زاده - پیمان معلم - مهدی حبیبی
تعداد صفحات مقاله: ۶

۹۰. کلاسبندی بیماریهای قلبی ازروی تصویر ECG باآشکارسازی R درنوارقلب واستفاده ازویولت آنالیز اجزای اصلی و شبکه عصبی

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علیرضا دادگر - حامد گرجی زاده - مهدی دادگر
تعداد صفحات مقاله: ۵

۹۱. محاسبه جهتدهی آنتن های بوقی بااستفاده ازشبکه های عصبی


دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: غلامرضا نادعلی نیاچاری - حامد فضل اللهی آقاملک - سیدمحمد رضوی
تعداد صفحات مقاله: ۴

۹۲. مدل سازی سه بعدی آنلاین از محیط های داخلی با استفاده از یک دوربین تجاری


دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فرشاد قندهاری - علی شکریان زینی - سعید طوسی زاده - سیدجواد سیدمهدوی چابک
تعداد صفحات مقاله: ۴

۹۳. مدلسازی ادراک اشیا در قشر بینایی انسان با استفاده ازطبقه بندی کننده بیزین

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهدیه صبوری - ناصر مهرشاد - رضا رمضان زاده
تعداد صفحات مقاله: ۵

۹۴. مروری بر روش های تشخیص هویت بر اساس ساختاررگ های کف دست

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ماندانا سروش - محبوبه شمسی
تعداد صفحات مقاله: ۵

۹۵. مروری برچندروش استخراج ویژگی درشناسایی رگ انگشت

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد خدابخشی پاریزی - محبوبه شمسی
تعداد صفحات مقاله: ۶

۹۶. مروری برمرحله پیش پردازش درسیستم های بازشناسی برون خط کلمات دست نویس فارسی /عربی

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: زهرا مددی - فرداد فرخی
تعداد صفحات مقاله: ۶

۹۷. مسابقه بازشناسی ارقام دستنوشته فارسی (عربی)


دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مریم خراشادیزاده - علی عباس زاده - جواد صدری
تعداد صفحات مقاله: ۴

۹۸. مسابقه بررسی تفکیک خطوط درمتون دست نویس فارسی

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حسین کاردان مقدم - سیدعبدالحمید حسینی - یونس اکبری - محمدجواد جلیلی
تعداد صفحات مقاله: ۵

۹۹. مسابقه بررسی صحت امضای برون خط فارسی pria 2013


دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: یونس اکبری - محمدجواد جلیلی - حسین کاردان مقدم - مریم خراشادیزاده
تعداد صفحات مقاله: ۴

۱۰۰. معرفی یک پایگاه داده جدید برای تشخیص اتوماتیک چک های بانکی دستنویس فارسی

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: روح اله اسدی قجرلو - فرزانه باستانی - جواد صدری
تعداد صفحات مقاله: ۵

۱۰۱. معماری بهینه شبکه عصبی MLP درطبقه بندی داده ها باروش HS


دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سارا مستقیمی - سیدحمید ظهیری
تعداد صفحات مقاله: ۴

۱۰۲. مقایسه روش های طبقه بندی کننده ماشین بردارپشتیبان چندکلاسی درتشخیص خودکارمدولاسیون سیگنال

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی قلعه - بابک ناصرشریف - سعید مظفری
تعداد صفحات مقاله: ۶

۱۰۳. مقایسه روشهای تلفیق چهره واثرانگشت درسطح امتیاز

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: شمسی ارشاد - اسدا... شاه بهرامی - رضا حسن زاده - منوچهر نحوی
تعداد صفحات مقاله: ۶

۱۰۴. مقایسه ضرایب وزنی برداری وفردی به بردارویژگی بااستفاده ازالگوریتم ژنتیک

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حامد فضل اللهی آقاملک - سیدمحمد رضوی - ناصر مهرشاد
تعداد صفحات مقاله: ۵

۱۰۵. نهان کاوی تصاویرJPEG باروش بلاک بندی واستخراج ویژگی دومرحله ایی

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: زهرا رفیع نژاد - کریم فائز
تعداد صفحات مقاله: ۶

۱۰۶. هدوپ و نقش آن در پردازش تصویر معاصر

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدمجتبی بنائی - سیدهادی موسوی - صادق زینلی
تعداد صفحات مقاله: ۵

۱۰۷. یادگیری چند نمونه ای با استفاده از اتوماتای یادگیر سلولی

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسنده مقاله: سمیرا اشراقی
تعداد صفحات مقاله: ۶

۱۰۸. یک دیدگاه جدید برای اندازه مشابهت بین اعداد فازی شهودی و کاربردآن در تشخیص الگو

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فائزه ترکیان - محسن عارفی - محمدقاسم اکبری
تعداد صفحات مقاله: ۵

۱۰۹. یک روش ترکیبی برای جست وجوی کلمات درکتب تاریخی دست نویس فارسی

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد علی آبادی - جواد صدری - سیدمحمد رضوی
تعداد صفحات مقاله: ۶

۱۱۰. یک روش جدید برای تشخیص حرکت در تصویر بر اساس تفریق پس زمینه و استنتاج فازی

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مینو حمیصی - سیما جعفری
تعداد صفحات مقاله: ۵

۱۱۱. یک روش جدید جهت کلاسبندی سیگنالهای صوتی زیرآبی ناشی ازشناورها با استفاده از روش تبدیل فوریهی زمان کوتاه

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علیرضا واردان - سیدکمال الدین موسوی مشهدی - وحید وحیدپور
تعداد صفحات مقاله: ۶

۱۱۲. یک روش جدیدبرای بازشناسی ارقام دست نویس فارسی مبتنی برپیش طبقه بندی

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سجاد عسکری - مریم خراشادیزاده - جواد صدری
تعداد صفحات مقاله: ۵

۱۱۳. یک روش جدیدبرای تولید طرح های هنری باکمک الگوریتم ژنتیک

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهدیه اقدامی - جواد صدری
تعداد صفحات مقاله: ۷

۱۱۴. یک سیستم مکانیزه جهت مرتب سازی پاکت نامه های پستی ایران براساس تشخیص کدهای پستی فرستنده و گیرنده

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ملیحه عباسی - فرزاد نادری - جواد صدری
تعداد صفحات مقاله: ۷

۱۱۵. 3D facial reconstruction based on structured lighting technique


دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Ali Jamali Avilaq - Fatemeh Mohammadi - Amir Hossein Rezaie
تعداد صفحات مقاله: ۴

۱۱۶. 3D Object Retrieval Using Elliptical Descriptor of Different 2D Views

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Mohammad Ramezani - Hossein Ebrahimnezhad
تعداد صفحات مقاله: ۶

۱۱۷. A Blind Watermarking Algorithm Based On DCT-DWT and ARNOLD Transform

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Farhad Saeed - Mehdi Golestanian - Farahnaz Mohanna
تعداد صفحات مقاله: ۶

۱۱۸. A Fuzzy Classifier Based on Imperialist Competitive Algorithm

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Hossein Askari - Seyed-Hamid Zahiri
تعداد صفحات مقاله: ۸

۱۱۹. A Method for Vehicle Classification and Resolving Vehicle Occlusion in Traffic Images

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Vahid Heidari - Mohammad Reza Ahmadzadeh
تعداد صفحات مقاله: ۶

۱۲۰. A Modern Approach to the Diagnosis of Breast Cancer in Women Based on Using Cellular Automata

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Hadi Roshan - Saeed Setayeshi - Hamid AbrishamiMoghadam
تعداد صفحات مقاله: ۵

۱۲۱. A Multiple Model for Rapid Object Recognition Based on Human Visual System

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Mahdie saboori - Nasser Mehrshad
تعداد صفحات مقاله: ۷

۱۲۲. A new approach for froth image segmentation using fuzzy logic

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: f Daneshmand - n Mehrshad - m Massinaei
تعداد صفحات مقاله: ۶

۱۲۳. A New Approach of Training Hidden Markov Model by PSO Algorithm for Gene Sequence Modeling


دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Mohammad Soruri - Javad Sadri - S. Hamid Zahiri
تعداد صفحات مقاله: ۴

۱۲۴. A New Approach ToTemplate Matching And Image Recognition In Document Image

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Omid Naderi - Mehdi Shahedi - Mehdi Razavi - Javad Sardi
تعداد صفحات مقاله: ۵

۱۲۵. A New Daily Electrical Load Forecasting Model Based on Pattern Recognition and Forecasting Abilities of Self-Organizing-Map ANN A Case Study on Iran Power Network

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسنده مقاله: mahdi farhadi
تعداد صفحات مقاله: ۶

۱۲۶. A New Image Steganalysis Method Using Block Based Optimal Wavelet Packet Decomposition

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Leila Omrani - Karim Faez
تعداد صفحات مقاله: ۶

۱۲۷. A new method to separation of Farsi and Arabic sub-words using image processing techniques


دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Parisa Shirvani - Mehrdad Vatankhah Khouzani
تعداد صفحات مقاله: ۳

۱۲۸. A Novel Dynamic Temporal Error Concealment Technique for Video Sequences Using a Competitive Neural Network

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسنده مقاله: Hossein Ghanei Yakhdan
تعداد صفحات مقاله: ۵

۱۲۹. A Novel Evolutionary Algorithm For Block-Based Neural Network Training

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Amin Niknam - Pourya Hoseini - Behbood Mashoufi - Abdollah Khoei
تعداد صفحات مقاله: ۶

۱۳۰. A Novel Inference Algorithm for Active Learning Method

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Iman Esmaili Paeen Afrakoti - Saeed Bagheri shouraki - Aboozar Ghaffari
تعداد صفحات مقاله: ۵

۱۳۱. A Novel Method for Slant Correction of Persian Handwritten Digits and Words

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Farzad Nadi - Javad Sadri - Atefeh Foroozandeh
تعداد صفحات مقاله: ۷

۱۳۲. A Recognition Approach Using Multilayer Perceptron and Keyboard Dynamics Patterns

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: a Rezaei - s Mirzakuchaki
تعداد صفحات مقاله: ۵

۱۳۳. An Improved soft decision method in Viterbi decoder using artificial neural networks


دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Qolamreza Nadalinia charei - Hamed Fazlollahi Aghamalek - S. Mohammad Razavi - Mehdi Golestanian
تعداد صفحات مقاله: ۴

۱۳۴. Application of Inclined Planes system Optimization on Data Clustering


دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Mohammad Hamed Mozaffari - Hamed Abdi - Hamid Zahiri
تعداد صفحات مقاله: ۳

۱۳۵. Application of Multi-Objective optimization algorithm and Artificial Neural Networks at machining process

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Farshid Jafarian - Hosein Amirabadi - Javad Sadri
تعداد صفحات مقاله: ۶

۱۳۶. Edge detection of digital images using a conducted ant colony optimization and intelligent thresholding

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Hamid-Reza Reza-Alikhani - Ali-Reza Naghsh - RaziehJalali Varnamkhasti
تعداد صفحات مقاله: ۶

۱۳۷. Effective Partitioning of Input Domains for ALM Algorithm

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Iman Esmaili Paeen Afrakoti - Aboozar Ghaffari - Saeed Bagherishouraki
تعداد صفحات مقاله: ۵

۱۳۸. Evaluate and determine the most effective treatment parameters in esophageal cancer using intelligent systems

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Hadi Zahedi - Naser Mehrshad - Mohammadreza graili
تعداد صفحات مقاله: ۵

۱۳۹. Face Recognition based on Discrete Wavelet Transform and Sobel - Roberts Features

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Mahdi parhizkari - hossein khosravi - hadi grailu
تعداد صفحات مقاله: ۵

۱۴۰. Face Recognition using Orthogonal Weighted Locally Linear Discriminant Embedding

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Hadiseh Ghafari Mejlej - Majid Mohammadi
تعداد صفحات مقاله: ۶

۱۴۱. Face Recognition with Linear Discriminant Analysis and Neural Networks


دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Sepide Fatahi - Ehsan Zadkhosh - Abdolah Chalechale
تعداد صفحات مقاله: ۴

۱۴۲. Illumination Invariant Face Recognition using SQI and Weighted LBP Histogram

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Mohsen Biglari - Faezeh Mirzaei - Hossein Ebrahimpour-Komeh
تعداد صفحات مقاله: ۷

۱۴۳. Image De-Noising With Virtual Hexagonal Image Structure

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Mohammad Bagher Nourian - Mohammad Reza Ahmadzadeh
تعداد صفحات مقاله: ۵

۱۴۴. Image processing-based monitoring of a batch flotation process


دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: m Massinaei - n mehrshad - m.r Hosseini
تعداد صفحات مقاله: ۴

۱۴۵. Improving Ant Colony Optimization for Brain MRI Image Segmentation and Brain Tumor Diagnosis

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Vahid Soleimani - Farnoosh Heidari Vincheh
تعداد صفحات مقاله: ۶

۱۴۶. Improving Farsi Font Recognition Accuracy by Using Proposed Directional Elliptic Gabor Filters

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Majid Ziaratban - Fatemeh Bagheri
تعداد صفحات مقاله: ۵

۱۴۷. Intelligent Mineral Identification Using Clustering and Artificial Neural Networks Techniques

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Hossein Izadi - Javad Sadri - Nosrat-Agha Mehran
تعداد صفحات مقاله: ۵

۱۴۸. Introducing a Biometric Identification using Contourlet and Wavelet


دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Mohammad Reza Khezri - Seyed Mosarreza Mosavisadr
تعداد صفحات مقاله: ۴

۱۴۹. Isolated Dynamic Persian Sign Language Recognition Based On Camshift Algorithm and Radon Transform

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Hadis Madani - Manoochehr Nahvi
تعداد صفحات مقاله: ۵

۱۵۰. Linear Combination of Kernels Using Genetic Algorithm for Improvement of Support Vector Machine Classification Error

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Babak Afshin - Babak Nasersharif
تعداد صفحات مقاله: ۵

۱۵۱. PERSIAN calligraphy using genetic algorithm

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: mohamadreza mash'al - Javad Sadri
تعداد صفحات مقاله: ۶

۱۵۲. Persian Handwritten Numeral Recognition Using Complex Neural Network and Non-linear Feature Extraction

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Zeynab Shokoohi - Ali Mahdavi Hormat - Fariorz Mahmoudi - Hamed Badalabadi
تعداد صفحات مقاله: ۵

۱۵۳. Persian Heritage Image Binarization Competition (PHIBC 2012)


دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Seyed Morteza Ayatollahi - Hossein Ziaei Nafchi
تعداد صفحات مقاله: ۴

۱۵۴. Rapid Off-line Signature Verification Based on Signature Envelope and Adaptive Density Partitioning

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Vahid Malekian - Alireza Aghaei - Mahdie Rezaeian - Mahmood Alian
تعداد صفحات مقاله: ۶

۱۵۵. Reduce Data Anomalies Using Manifold Learning

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Hima Nikafshan Rad - Homayun Motameni
تعداد صفحات مقاله: ۶

۱۵۶. Robust Multiple Human Tracking Using Particle Swarm Optimization and the Kalman Filter on Full Occlusion Conditions


دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Reza Serajeh - Karim Faez - Amir Ebrahimi Ghahnavieh
تعداد صفحات مقاله: ۴

۱۵۷. ROI Soccer Video Compression Using Wavelet- Domain Block Matching and EBCOT Coding Techniques In Very Low Bit Rate Communication

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Hadi Grailu - Roya Soltani - Mohsen Akrami
تعداد صفحات مقاله: ۹

۱۵۸. Segmentation of lines in Handwritten Texts based on Fuzzy Intervals

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسنده مقاله: Hossein Kardan Moghaddam
تعداد صفحات مقاله: ۶

۱۵۹. The Use of Machine Vision Inspection for Out Of Roundness Measurement in Steel Pipes

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: s.h hashemi - m.a moradpour - e karimi - m kazemi
تعداد صفحات مقاله: ۵

۱۶۰. Unsupervised Learning of Categories with Local Feature Sets of Image

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Razieh Khamseh Ashari - Maziar Palhang
تعداد صفحات مقاله: ۶

۱۶۱. Weld Metal Revelation for Machine Vision Applications

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۱
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: S.H hashemi - kh khalili - m.a moradpour - m salimi
تعداد صفحات مقاله: ۵
    ۱    ۲     صفحه بعد>>